Särskolan

Särskolan i Nybro Kommun har lokaler i Hanemålaskolan och Paradisskolan. Särskolan är indelad i grundsärskolan och träningsskolan.

Grundsärskolan år 1 – 6
Grundsärskolans elever är organiserade i åldersblandade klasser.
Ämnena på schemat är desamma som i grundskolan, men grundsärskolan har en egen kursplan med andra uppnåendemål och varje elev har individuella arbetsplaner.

Grundsärskolans pedagoger och assistenter bildar att arbetslag där varje klass har en speciallärare/specialpedagog och minst en elevassistent som grundbemanning. Från år 7 flyttar grundsärskoleeleverna i samråd med föräldrarna till 7 – 10 på Paradisskolan.
Träningsskolan 1 – 10
Träningsskolans elever är organiserade i ålders blandade klasser. Träningsskoleeleverna arbetar med estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Träningsskolan har egen kursplan och undervisningen är individualiserad.

Träningsskolans pedagoger och assistenter bildar arbetslag på samma sätt som grundsärskolan med speciallärare/specialpedagoger och elevassistenter. Där särskilda behov föreligger finns elevassistenter som är riktade till en viss elev.

Webbredaktör: Eva Gullaksen | Eva.Gullaksen@nybro.se | Id: inlägg: 64 - kategori: 13

Våra verksamheter

  Fritidshem

Fritidshemmet tar emot elever i åldern 6-12 år som har behov av omsorg före och efter skoltid när vårdnadshavarna arbetar [...]

  Förskoleklass

I Hanemåla har vi tre förskoleklasser som heter FA, FB och FC. Sexåringarna går i förskoleklass varje dag mellan klockan [...]

  Skolbiblioteket - kontakt

Välkommen till Hanemåla Skolbibliotek Jag som jobbar på Hanemålaskolans skolbibliotek heter Håkan Storm e-post Hakan.Storm@nybro.se Jag finns på skolbiblioteket måndagar [...]

  Särskolan

Särskolan i Nybro Kommun har lokaler i Hanemålaskolan och Paradisskolan. Särskolan är indelad i grundsärskolan och träningsskolan. Grundsärskolan år 1 [...]

  Årskurs 1 till 3

VI i arbetslag 1-3 arbetar för att ALLA elever ska trivas och känna trygghet på skolan. VI har ett nära [...]

  Årskurs 4 till 6

Läsåret 2021/2022 är vi två klasser i årskurs 4 och tre klasser i årkurs 5 och två i årkurs 6, [...]