Fritidshem

Här i Hanemåla finns det fyra fritidshemsavdelingar: Topasen, Opalen, Rubinen och Safiren. Barn från Hanemålaskolans A-spår (Förskoleklass, 1A – 6A samt grundsärskolan) går på Topasen och Opalen. Från Hanemålaskolans B-spår (Förskoleklass, 1B – 6B samt grundsärskolan) går barn på Rubinen och Safiren.

Verksamheten
På fritidshemmen är vårt mål att varje barn ska få en meningsfull fritid. Planerade aktiviteter varvas med möjlighet att själva välja vad man vill göra. Exempel på aktiviteter: skapande, utflykter, lekar, seder och traditioner medmera. Verksamheten planeras utifrån mål i läroplanen (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen  och fritidshemmet 2011)
På varje avdelning finns pedagogiskt utbildad personal, som ser till varje barns behov.
Fritidshemmets verksamhet riktar sig till barn vars föräldrar arbetar eller studerar.

 Opalen och Safirens blogg (nytt fönster)

  Föräldrar infomation fritids – PDF (144 kB)

  Du som har barn i vår verksamhet – PDF (61 kB)

  Leken på fritidshemmen i Hanemåla – PDF (65 kB)

  Opalen och Safirens gemensamma utelek – PDF (51 kB)

  Mål för gemensamma utelekar – PDF (189 kB)

  Opalens och Safirens kurser – PDF (140 kB)

Webbredaktör: Eva Gullaksen | Eva.Gullaksen@nybro.se | Id: inlägg: 37 - kategori: 13

Våra verksamheter

  Fritidshem

Här i Hanemåla finns det fyra fritidshemsavdelingar: Topasen, Opalen, Rubinen och Safiren. Barn från Hanemålaskolans A-spår (Förskoleklass, 1A - 6A [...]

  Förskoleklass

I Hanemåla har vi två förskoleklasser, Topasen och Rubinen. De finns skolan. Sexåringarna går i förskoleklass varje dag mellan klockan [...]

  Skolbiblioteket - kontakt

Välkommen till Hanemåla Skolbibliotek Jag som jobbar på Hanemålaskolans skolbibliotek heter Lise-Lotte Kero e-post lise-lotte.kero@nybro.se Jag finns på skolbiblioteket måndagar [...]

  Särskolan

Särskolan i Nybro Kommun har lokaler i Hanemålaskolan och Paradisskolan. Särskolan är indelad i grundsärskolan och träningsskolan. Grundsärskolan år 1 [...]

  Årskurs 1 till 3

VI i arbetslag 1-3 arbetar för att ALLA elever ska trivas och känna trygghet på skolan. VI har ett nära [...]

  Årskurs 4 till 6

Läsåret 2016/2017 har vi två klasser i varje årskurs med mellan 19-25 elever i varje klass. Vi har en nybyggd [...]