Fritidshem

Här i Hanemåla finns det fyra fritidshemsavdelningar: Topasen, Opalen, Rubinen och Safiren. Barn från Hanemålaskolans A-spår samt C-spår (Förskoleklass, 1A+C – 6A samt grundsärskolan) går på Topasen och Opalen. Från Hanemålaskolans B-spår (Förskoleklass, 1B – 6B samt grundsärskolan) går barn på Rubinen och Safiren.

Verksamheten På fritidshemmen är vårt mål att varje barn ska få en meningsfull fritid. Planerade aktiviteter varvas med möjlighet att själva välja vad man vill göra. Exempel på aktiviteter: Lekar, fysisk aktiviteter och utevistelse, Lärande och utveckling, Natur och samhälle, Skapande och estetiska uttrycksformer, Språk och kommunikation, med mera. Verksamheten planeras utifrån mål i läroplanen (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet reviderad 2016) På varje avdelning finns pedagogiskt utbildad personal, som ser till varje barns behov. Fritidshemmets verksamhet riktar sig till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Föräldrainformation fritids

  Arbetsplan Opalen och Safirens fritidshem, Hanemåla – PDF (384 KB)

  Förväntansdokument fritidshem, Haemåla – PDF (237 KB).

  Föräldrainformation fritids, öppettider – PDF (599 KB)

ÖPPETHÅLLANDE KL. 6.00 – 18.00

Våra fritidshem: Opalen, Safiren, Topasen och Rubinen.
Eftersom vi samverkar morgon och kväll kan ditt barn möta personal från de olika avdelningarna.

Topasen kl. 6.0O – 6.30

Opalen/Topasen är tillsammans på Topasen 6.00 – 7.30,16.30 – 18.00.

Rubinen samverkar med Safiren mellan kl. 6.30 – 7.00.
7.00 öppnar Safiren.

Mellan kl. 16.30 – 16.45 samarbetar Safiren och Rubinen.

Därefter är alla barn på Topasen 16.45 – 18.00.

”VIP: en” är en barngrupp för 3:or och uppåt som är inskrivna på Safiren och Opalen, de vistas i Färgsippans lokaler.

Öppethållande:

må 13.45 – 16.30
tisdag – torsdag 14.45 -16.30
fredag 13.45 – 16.00

 

 

 

 

 

Webbredaktör: Eva Gullaksen | Eva.Gullaksen@nybro.se | Id: inlägg: 37 - kategori: 13

Våra verksamheter

  Fritidshem

Här i Hanemåla finns det fyra fritidshemsavdelningar: Topasen, Opalen, Rubinen och Safiren. Barn från Hanemålaskolans A-spår samt C-spår (Förskoleklass, 1A+C [...]

  Förskoleklass

I Hanemåla har vi två förskoleklasser, Topasen och Rubinen. Sexåringarna går i förskoleklass varje dag mellan klockan 8.30 till 13.30. [...]

  Skolbiblioteket - kontakt

Välkommen till Hanemåla Skolbibliotek Jag som jobbar på Hanemålaskolans skolbibliotek heter Emma Hallén e-post Emma.Hallen@nybro.se Jag finns på skolbiblioteket måndagar [...]

  Särskolan

Särskolan i Nybro Kommun har lokaler i Hanemålaskolan och Paradisskolan. Särskolan är indelad i grundsärskolan och träningsskolan. Grundsärskolan år 1 [...]

  Årskurs 1 till 3

VI i arbetslag 1-3 arbetar för att ALLA elever ska trivas och känna trygghet på skolan. VI har ett nära [...]

  Årskurs 4 till 6

Läsåret 2020/2021 har vi tre klasser i årskurs 4 och två klasser i årkurs 5 och 6, varje årskurs har [...]