Fritidshem

Fritidshemmet tar emot elever i åldern 6-12 år som har behov av omsorg före och efter skoltid när vårdnadshavarna arbetar eller studerar. På fritids arbetar pedagogiskt utbildad personal.
I Hanemåla finns det fyra fritidshemsavdelningar: Topasen, Opalen, Rubinen och Safiren. De yngre eleverna går på Topasen och Rubinen och de äldre eleverna går på Opalen och Safiren.
Hanemåla fritidshem erbjuder en meningsfull fritid som är trygg, rolig och stimulerande, där lek och skapande får ett stort utrymme. Vi ser leken som en viktig del i elevernas utveckling och lärande. Fritidshemmen utgår från elevernas behov och intressen i sin undervisning men också att utmana och inspirera till nya upptäckter.
Verksamheten styrs av skolans läroplan där fritidshemmet har ett eget kapitel att förhålla sig till. Vi arbetar med:

  • Språk och kommunikation
  • Natur och samhälle
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
  • Skapande och estetiska uttrycksformer

Vi har öppet mellan kl. 06.00 och 18.00, vi samverkar mellan avdelningarna vid öppning och stängning.
Hanemålafritidshem ingår i ett samarbete med Linnéuniversitetet där fritids tar emot lärarstudenter för verksamhetsbaserad undervisning. Vi ingår även i forskningsprojekt som heter: Tillhörighet och gemenskap i fritidshem.

Vill du få kontakt med en avdelning är mobilnumret:

Topasen 072-194 08 74,  Rubinen 072-194 08 75
Opalen 072-194 08 76,  Safiren 072-996 34 79

 

 

 

 

 

 

 

Webbredaktör: Eva Gullaksen | Eva.Gullaksen@nybro.se | Id: inlägg: 37 - kategori: 13

Våra verksamheter

  Fritidshem

Fritidshemmet tar emot elever i åldern 6-12 år som har behov av omsorg före och efter skoltid när vårdnadshavarna arbetar [...]

  Förskoleklass

I Hanemåla har vi tre förskoleklasser som heter FA, FB och FC. Sexåringarna går i förskoleklass varje dag mellan klockan [...]

  Skolbiblioteket - kontakt

Välkommen till Hanemåla Skolbibliotek Jag som jobbar på Hanemålaskolans skolbibliotek heter Håkan Storm e-post Hakan.Storm@nybro.se Jag finns på skolbiblioteket måndagar [...]

  Särskolan

Särskolan i Nybro Kommun har lokaler i Hanemålaskolan och Paradisskolan. Särskolan är indelad i grundsärskolan och träningsskolan. Grundsärskolan år 1 [...]

  Årskurs 1 till 3

VI i arbetslag 1-3 arbetar för att ALLA elever ska trivas och känna trygghet på skolan. VI har ett nära [...]

  Årskurs 4 till 6

Läsåret 2021/2022 är vi två klasser i årskurs 4 och tre klasser i årkurs 5 och två i årkurs 6, [...]