Förskoleklass

I Hanemåla har vi tre förskoleklasser som heter FA, FB och FC. Sexåringarna går i förskoleklass varje dag mellan klockan 8.30 till 13.30. På morgonen och på eftermiddagen är det fritids på Topasen och Rubinen..
I förskoleklassen är barnen för första gången i en åldershomogen grupp. Här läggs grunden till den gruppgemenskap, som de utvecklar alltmer under grundskoletiden. Lek och kreativt skapande arbete är tillsammans med språket och matematiken viktigt under tiden i förskoleklass.

Webbredaktör: Eva Gullaksen | Eva.Gullaksen@nybro.se | Id: inlägg: 63 - kategori: 13

Våra verksamheter

  Fritidshem

Fritidshemmet tar emot elever i åldern 6-12 år som har behov av omsorg före och efter skoltid när vårdnadshavarna arbetar [...]

  Förskoleklass

I Hanemåla har vi tre förskoleklasser som heter FA, FB och FC. Sexåringarna går i förskoleklass varje dag mellan klockan [...]

  Skolbiblioteket - kontakt

Välkommen till Hanemåla Skolbibliotek Jag som jobbar på Hanemålaskolans skolbibliotek heter Håkan Storm e-post Hakan.Storm@nybro.se Jag finns på skolbiblioteket måndagar [...]

  Särskolan

Särskolan i Nybro Kommun har lokaler i Hanemålaskolan och Paradisskolan. Särskolan är indelad i grundsärskolan och träningsskolan. Grundsärskolan år 1 [...]

  Årskurs 1 till 3

VI i arbetslag 1-3 arbetar för att ALLA elever ska trivas och känna trygghet på skolan. VI har ett nära [...]

  Årskurs 4 till 6

Läsåret 2021/2022 är vi två klasser i årskurs 4 och tre klasser i årkurs 5 och två i årkurs 6, [...]