Förskoleklass

I Hanemåla har vi två förskoleklasser, Topasen och Rubinen. Sexåringarna går i förskoleklass varje dag mellan klockan 8.30 till 13.30. På morgonen och på eftermiddagen är det fritids på Topasen och Rubinen..
I förskoleklassen är barnen för första gången i en åldershomogen grupp. Här läggs grunden till den gruppgemenskap, som de utvecklar alltmer under grundskoletiden. Lek och kreativt skapande arbete är tillsammans med språket och matematiken viktigt under tiden i förskoleklass.

Webbredaktör: Eva Gullaksen | Eva.Gullaksen@nybro.se | Id: inlägg: 63 - kategori: 13

Våra verksamheter

  Fritidshem

Här i Hanemåla finns det fyra fritidshemsavdelningar: Topasen, Opalen, Rubinen och Safiren. Barn från Hanemålaskolans A-spår samt C-spår (Förskoleklass, 1A+C [...]

  Förskoleklass

I Hanemåla har vi två förskoleklasser, Topasen och Rubinen. Sexåringarna går i förskoleklass varje dag mellan klockan 8.30 till 13.30. [...]

  Skolbiblioteket - kontakt

Välkommen till Hanemåla Skolbibliotek Jag som jobbar på Hanemålaskolans skolbibliotek heter Emma Hallén e-post Emma.Hallen@nybro.se Jag finns på skolbiblioteket måndagar [...]

  Särskolan

Särskolan i Nybro Kommun har lokaler i Hanemålaskolan och Paradisskolan. Särskolan är indelad i grundsärskolan och träningsskolan. Grundsärskolan år 1 [...]

  Årskurs 1 till 3

VI i arbetslag 1-3 arbetar för att ALLA elever ska trivas och känna trygghet på skolan. VI har ett nära [...]

  Årskurs 4 till 6

Läsåret 2020/2021 har vi tre klasser i årskurs 4 och två klasser i årkurs 5 och 6, varje årskurs har [...]