Solskenet

Solskenet är en avdelning med plats för 20 barn i åldern 1-5 år. Personalgruppen består av Lina Hamilton Evaldsson – barnskötare, Suss Tauber – förskollärare, Nathalie Sigvardsson – förskollärare, samt Lena Callenryd – barnskötare.

  Solskenets arbetsplan läsåret 2017-2018 – PDF (582 KB)

Solskenets tankar och visioner
På Solskenet arbetar vi för att ha ett öppet och tillåtande arbetssätt gentemot barn, vårdnadshavare, kollegor samt andra människor vi möter. Det är också viktigt för oss med respekt för allt levande, allas lika värde samt att alla hjälps åt för en bra tillvaro och ett livslångt lärande. Vi vill att verksamheten skall präglas av en positiv känsla och glädje, för då lär man sig bäst. Vi är tydliga med regler och gränser samt lär barnen att ta ansvar för sina egna handlingar. Det är viktigt för oss att både barn och vårdnadshavare trivs och känner sig trygga hos oss.
Den lärande leken har väldigt stor betydelse för barnens utveckling och lärande. Vi har en utegård där barnen får möjlighet att vistas både i skogen och i lekplatsmiljö. Varje vecka erbjuder vi barnen promenader och utflykter i närmiljön.
Barnen får under veckan olika aktiviteter inom varierade områden, vi erbjuder lugna samt mer aktiva stunder. Vi erbjuder sovvila utomhus till de barn som sover.
Kvällsverksamhet – Från klockan 17.00 finns kvällsverksamhet i Solskenets lokaler, för de barn som behöver. Under kvällsverksamheten erbjuds middag, utflykter, spel, aktiviteter i barnköket och lugna stunder. Kvällspersonalen består av Majwi  Gustafsson – barnskötare, Lena Carlsson – förskollärare och Marita Celander – barnskötare.

”Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.”

”Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga förebilder.”

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.”
Lpfö98 reviderad 2016

 

 

Webbredaktör: Eva Gullaksen | Eva.Gullaksen@nybro.se | Id: inlägg: 83 - kategori: 28

Vitsippan

  Barnomsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid. Kvällsverksamheten i Hanemåla Kvällsverksamheten på förskolan Vitsippan vänder sig till föräldrar med behov av barnomsorg på [...]

  Molnet

Välkommen till avdelningen Molnet På vår avdelning är vi 20 barn i åldrarna 1-5 år. Vi har som mål att [...]

  Månskenet

Välkommen till Månskenet! Månskenet arbetsplan läsåret 2018-2019 - PDF (1 MB) Månskenet är en avdelningen på Vitsippan med barn mellan [...]

  Om Vitsippan

Välkommen till Vitsippans Förskola Vitsippans förskola tillhör Hanemålaområdet tillsammans med Hanemålagårdens förskola, Naturförskolan och dagbarnvårdare. Vitsippan består av 6 avdelningar: [...]

  Regndroppen

Regndroppen är en avdelning med barn mellan 3-5 år. Regndroppens arbetsplan läsåret 2016-2017 - PDF (747 KB) Vi värnar om [...]

  Snöflingan

Snöflingan är en småbarnsavdelning för barn i åldrarna 1-3 år. I vår veckoplanering ingår mycket utelek, massage, skogspromenader, rörelselekar, sång, [...]

  Solskenet

Solskenet är en avdelning med plats för 20 barn i åldern 1-5 år. Personalgruppen består av Lina Hamilton Evaldsson - [...]

  Stjärnfallet

På Stjärnfallet går barn i åldrarna 3-5 år. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och arbetar med en [...]