Om Vitsippan

Välkommen till Vitsippans Förskola

Vitsippans förskola tillhör Hanemålaområdet tillsammans med Hanemålagårdens förskola, Naturförskolan och dagbarnvårdare. Vitsippan består av 6 avdelningar: två avdelningar 1-5 år, två avdelningar 1-3 år och två avdelningar 3-5 år samt att vi erbjuder Kvällsverksamhet för de som har omsorgsbehov efter kl.18.30. Vår verksamhet har en pedagogiskt anpassad miljö och vårt arbete utgår ifrån förskolans läroplan Lpfö98 samt Nybro kommuns förskole-skolplan. Vårt mål är att verksamheten ska vara trygg, rolig, utmanande och lärorik för barnen. Den lärande leken är viktig för barnens utveckling och lärande, det är i samspel med andra individer som barnen lär sig samarbeta, visa hänsyn och empati. Vårt värdegrundsarbete präglar verksamheten och med stöd av pedagogernas förhållningssätt tränar sig barnen på att förstå och respektera de rättigheter och skyldigheter som gäller. Titta på respektive avdelnings hemsida för att veta mer om just deras specifika verksamhet. Vår förskolechef heter Marita Ljungberg-Blom och nås på 0481-450 91.

Om ni vill se hur vi har det så ringer ni Åsa Kronborg, snöflingan 0481-45659 eller Therese Ek, stjärnfallet 0481-45086 och bokar tid för rundtur.

 

Avdelning:  Molnet  Månskenet  Regndroppen  Snöflingan  Solskenet  Stjärnfallet

 

 

 

 

Webbredaktör: Eva Gullaksen | Eva.Gullaksen@nybro.se | Id: inlägg: 85 - kategori: 28

Vitsippan

  Barnomsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid. Kvällsverksamheten i Hanemåla Kvällsverksamheten på förskolan Vitsippan vänder sig till föräldrar med behov av barnomsorg på [...]

  Molnet

Välkommen till avdelningen Molnet På vår avdelning är vi 20 barn i åldrarna 1-5 år. Vi har som mål att [...]

  Månskenet

Välkommen till Månskenet! Månskenet arbetsplan läsåret 2018-2019 - PDF (1 MB) Månskenet är en avdelningen på Vitsippan med barn mellan [...]

  Om Vitsippan

Välkommen till Vitsippans Förskola Vitsippans förskola tillhör Hanemålaområdet tillsammans med Hanemålagårdens förskola, Naturförskolan och dagbarnvårdare. Vitsippan består av 6 avdelningar: [...]

  Regndroppen

Regndroppen är en avdelning med barn mellan 3-5 år. Regndroppens arbetsplan läsåret 2016-2017 - PDF (747 KB) Vi värnar om [...]

  Snöflingan

Snöflingan är en småbarnsavdelning för barn i åldrarna 1-3 år. I vår veckoplanering ingår mycket utelek, massage, skogspromenader, rörelselekar, sång, [...]

  Solskenet

Solskenet är en avdelning med plats för 20 barn i åldern 1-5 år. Personalgruppen består av Lina Hamilton Evaldsson - [...]

  Stjärnfallet

På Stjärnfallet går barn i åldrarna 3-5 år. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och arbetar med en [...]