Molnet

Välkommen till avdelningen Molnet
På vår avdelning är vi 20 barn i åldrarna 1-5 år. Vi har som mål att alla ska känna trygghet och delaktighet i gruppen. Vi uppmuntrar barnen till att klara nya utmaningar vilket stärker barnens självkänsla.

  Molnets arbetsplan läsåret 2017-2018 – PDF (746 KB)

Varje vecka försöker vi få in följande aktiviteter i verksamheten:
Samling där vi gemensamt reflekterar kring aktuell dokumentation. Vi återberättar händelser vi varit med om tillsammans och exempelvis en promenad. Vi kan också prata om vad vi har lärt oss den senaste tiden.  ”Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv” (Lpfö98 s. 10).

Vi arbetar mycket med kreativt skapande där vi låter barnen möta olika sorters material som t.ex. färg, kartong, stenar och pinnar. ”utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och” (Lpfö98 s. 10).

Rim och ramsor. Ett populärt inslag som vi använder ofta och där barnen får leka med ljud och ord och rytm. Vi arbetar mycket med läslyftet och det är ett omtryckt inslag i verksamheten. ”Utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Lpfö98 s.10). ”Utveckla intresse för bilder, texter, ett nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp” (Lpfö98 s.10).

Tecken som stöd har en stor plats i verksamheten då vi upplever att det kan förstärka barns förmåga att kommunicera. ”Ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,” (Lpfö98 s.11).

Rörelseaktiviteter såsom miniröris, rörelsesånger och dans.
”…utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning” ( Lpfö98 s.10 ).

Promenader och utflykter i närmiljön exempelvis miljöstationen, skogen eller någon lekplats brukar utforskas. Lådcyklar ger oss en stor chans till längre utflykter som tex. Svartbäcksmåla ”Ge barnen möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.” (Lpfö98 s 12).

 

 

Webbredaktör: Eva Gullaksen | Eva.Gullaksen@nybro.se | Id: inlägg: 79 - kategori: 28

Vitsippan

  Barnomsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid. Kvällsverksamheten i Hanemåla Kvällsverksamheten på förskolan Vitsippan vänder sig till föräldrar med behov av barnomsorg på [...]

  Molnet

Välkommen till avdelningen Molnet På vår avdelning är vi 20 barn i åldrarna 1-5 år. Vi har som mål att [...]

  Månskenet

Välkommen till Månskenet! Månskenet arbetsplan läsåret 2018-2019 - PDF (1 MB) Månskenet är en avdelningen på Vitsippan med barn mellan [...]

  Om Vitsippan

Välkommen till Vitsippans Förskola Vitsippans förskola tillhör Hanemålaområdet tillsammans med Hanemålagårdens förskola, Naturförskolan och dagbarnvårdare. Vitsippan består av 6 avdelningar: [...]

  Regndroppen

Regndroppen är en avdelning med barn mellan 3-5 år. Regndroppens arbetsplan läsåret 2016-2017 - PDF (747 KB) Vi värnar om [...]

  Snöflingan

Snöflingan är en småbarnsavdelning för barn i åldrarna 1-3 år. I vår veckoplanering ingår mycket utelek, massage, skogspromenader, rörelselekar, sång, [...]

  Solskenet

Solskenet är en avdelning med plats för 20 barn i åldern 1-5 år. Personalgruppen består av Lina Hamilton Evaldsson - [...]

  Stjärnfallet

På Stjärnfallet går barn i åldrarna 3-5 år. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och arbetar med en [...]