Barnomsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid.

Kvällsverksamheten i Hanemåla

Kvällsverksamheten på förskolan Vitsippan vänder sig till föräldrar med behov av barnomsorg på obekväm arbetstid/kvällstid fram till kl.22,00. kl.16,30 samlas kvällens barn och pedagoger på avdelningen Solskenet.

På kvällarna erbjuder vi barnen en trygg, rolig, lärande och utvecklande verksamhet, vi sätter barnens intresse och behov i focus och planerar verksamheten utifrån det.

Värdegrundsarbete, samtal, dialog, sagor, pyssel och spel osv är viktigt, att barnen ges möjlighet att varva ner, känna delaktighet i en trygg och trivsam miljö och få en lugn avslutning på dagen.

Det serveras ett lagat mål mat under kvällen. För de barn som är kvar i verksamheten till kl.22,00 finns frukt/smörgås för ev mellanmål.

Vi har ett nära samarbete med den dagliga förskoleverksamheten. Solskenets likabehandlingsplan samt förskolans läroplan Lpfö98 gäller också för kvällsverksamheten.

Webbredaktör: Eva Gullaksen | Eva.Gullaksen@nybro.se | Id: inlägg: 269 - kategori: 28

Vitsippan

  Barnomsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid. Kvällsverksamheten i Hanemåla Kvällsverksamheten på förskolan Vitsippan vänder sig till föräldrar med behov av barnomsorg på [...]

  Molnet

Välkommen till avdelningen Molnet På vår avdelning är vi 20 barn i åldrarna 1-5 år. Vi har som mål att [...]

  Månskenet

Välkommen till Månskenet! Månskenet arbetsplan läsåret 2018-2019 - PDF (1 MB) Månskenet är en avdelningen på Vitsippan med barn mellan [...]

  Om Vitsippan

Välkommen till Vitsippans Förskola Vitsippans förskola tillhör Hanemålaområdet tillsammans med Hanemålagårdens förskola, Naturförskolan och dagbarnvårdare. Vitsippan består av 6 avdelningar: [...]

  Regndroppen

Regndroppen är en avdelning med barn mellan 3-5 år. Regndroppens arbetsplan läsåret 2016-2017 - PDF (747 KB) Vi värnar om [...]

  Snöflingan

Snöflingan är en småbarnsavdelning för barn i åldrarna 1-3 år. I vår veckoplanering ingår mycket utelek, massage, skogspromenader, rörelselekar, sång, [...]

  Solskenet

Solskenet är en avdelning med plats för 20 barn i åldern 1-5 år. Personalgruppen består av Lina Hamilton Evaldsson - [...]

  Stjärnfallet

På Stjärnfallet går barn i åldrarna 3-5 år. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och arbetar med en [...]