Rödbetan

Välkomna till oss på Rödbetan. Rödbetan är en avdelning för barn mellan 1-5 år. Vårt huvudsakliga mål är att verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. Viktigt för oss här på Rödbetan är värdegrunden. Att barnen utvecklar ett bra socialt samspel, hur vi är mot varandra, konfliktlösningar, hjälpa varandra och att vara en bra kompis.

  Arbetsplan Rödbetan 2017-2018 – PDF (448 KB)

Verksamheten består bland annat av lärande lek, där barnen bearbetar händelser och upplevelser, träna socialt samspel och lär sig av varandra, utveckla sitt språk och sin fantasi. Barnen får även tillgång till olika material, tekniker, färger och former då vi skapar och konstruerar tillsammans.
Förskolan ligger nära skog och natur som bidrar till många lustfyllda utflykter. Naturen stimulerar fantasin och skapar förutsättningar för kommunikation samt erbjuder en mängd material och djur att undersöka och utforska. Tema arbete, skapande verksamhet, rörelselekar, sång, musik och avslappning, skogspromenader, utelek, språk och matematik är bara några exempel på vad som också ingår i vår verksamhet. Språket är också en viktig del här hos oss. Regelbundet läser vi böcker för barnen som vi själva lånar då bokbussen kommer på besök.
I flera av våra aktiviteter delar vi in våra barn i mindre grupper så att arbetet kan riktas mot rätt ålder och att barnen utvecklas efter sin nivå. Vi arbetar självklart efter Lpfö98, Läroplan för förskolan, och följer även kommunens förskole- skolplan och riktlinjer. Detta är en del av allt som händer på Rödbetan och vi hälsar barn och föräldrar välkomna att besöka vår verksamhet!

Vill ni veta mer om våra rutiner, hur en vecka ser ut och verksamhetens mål, syfte för våra aktiviteter klicka på länken Arbetsplan här nedan

Webbredaktör: Eva Gullaksen | Eva.Gullaksen@nybro.se | Id: inlägg: 75 - kategori: 29

Hanemålagården

  Gläntan

Hanemålagårdens förskola Avdelningen Gläntan Gläntans arbetsplan läsåret 2017-2018 - PDF (1 MB) VÄLKOMNA till Gläntan, en förskoleavdelning för barn mellan [...]

  Lyckan

Lyckan är en avdelning för barn mellan 1 och 5 år. Vi ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten [...]

  Om Hanemålagården

Välkommen till oss på Hanemålagården På Hanemålagården finns det tre förskoleavdelningar, Gläntan, Lyckan och Rödbetan. Dessa avdelningar är för barn [...]

  Rödbetan

Välkomna till oss på Rödbetan. Rödbetan är en avdelning för barn mellan 1-5 år. Vårt huvudsakliga mål är att verksamheten [...]