Lyckan

Lyckan är en avdelning för barn mellan 1 och 5 år. Vi ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi arbetar utifrån vår läroplan (Lpfö98).

  Lyckans arbetsplan läsåret 2016-2017 – PDF (2 MB)

StegvisViktigt för oss på Lyckan är värdegrundsarbetet. Att barnen utvecklar ett socialt samspel dvs. hur man ska vara mot varandra och att vara en bra kompis. Vi pedagoger hjälper och stöttar barnen att lösa konflikter som kan uppstå i olika sammanhang. Som stöd använder vi oss av Stegvis arbetsmaterial som ska lägga grund för ett gott socialt samspel och emotionellt lärande. Målsättningen är att få barnen att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Bygg-och-konstruktionGenom att få möjlighet att i en mindre grupp prata och ta upp olika funderingar som man har omkring ”kompisskap”.  Lyhörd som pedagog och ta upp sådant som barnen finner intressant för tillfället, och tycker är viktigt. Tar upp händelser till diskussion. – Hur kan man göra i stället? Förståelse för att vi är olika och det är bra!!  Vi tycker & tänker inte likadant.
I den lärande leken får barnen träna socialt samspel, utveckla sitt språk och fantasi. Få uppleva att det är meningsfullt och lustfyllt att lära sig nya saker enskilt och tillsammans med andra. Utvecklar sin förmåga att bygga och konstruera med hjälp av olika material och tekniker. Vi strävar efter ett jämställt och öppet förhållningssätt, där det är viktigt att alla blir sedda och hörda och att pojkar och flickor ges samma utrymme.
Tema-arbeteTemaarbete: Vi utformar vårt temaarbete efter barnens intresse på avdelningen. Tillsammans utforskar vi och jobbar vidare i mindre grupper, där barnen har möjlighet att samarbeta för att komma fram till en egen lösning.
Skapar Glädje: Vi jobbar mycket med att de ska få uppleva och utforska med hela kroppen och att det ska vara lustfyllt. Barnen har möjlighet att själva skapa med olika material och pröva olika tekniker.

Vår-kompostKompostering och återvinning: Tillsammans med barnen jobbar vi för en hållbar utveckling. Vi fångar barnens intresse och förståelse för naturens olika kretslopp genom att vi kompostera våra matrester, källsorterar, är med i ”Håll Sverige Rent” och då städar vi i vårt närområde. Har även höst- och vårstädning av vår gård där vi hjälps åt att räfsa och sopa. Vid dessa tillfällen kommer ibland trollet Trulsa och hälsa på.
Varje höst samlar barnen in fröer från våra plantor som vi till våren planterar med hjälp av vår kompostjord. Detta gör vi för att utveckla förståelsen för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter mm.

BokbussenBarnens språkliga medvetenhet tränas på ett roligt och lustfyllt sätt genom vardagliga samtal, lekar, sånger, rim och ramsor & bokläsning. Böckerna lånar vi själva när bokbussen kommer på besök.
VARMT VÄLKOMNA TILL OSS PÅ LYCKAN!

 

 

 

Webbredaktör: Eva Gullaksen | Eva.Gullaksen@nybro.se | Id: inlägg: 73 - kategori: 29

Hanemålagården

  Gläntan

Hanemålagårdens förskola Avdelningen Gläntan Gläntans arbetsplan läsåret 2017-2018 - PDF (1 MB) VÄLKOMNA till Gläntan, en förskoleavdelning för barn mellan [...]

  Lyckan

Lyckan är en avdelning för barn mellan 1 och 5 år. Vi ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten [...]

  Om Hanemålagården

Välkommen till oss på Hanemålagården På Hanemålagården finns det tre förskoleavdelningar, Gläntan, Lyckan och Rödbetan. Dessa avdelningar är för barn [...]

  Rödbetan

Välkomna till oss på Rödbetan. Rödbetan är en avdelning för barn mellan 1-5 år. Vårt huvudsakliga mål är att verksamheten [...]