Gläntan

Hanemålagårdens förskola
Avdelningen Gläntan

  Gläntans arbetsplan läsåret 2017-2018 – PDF (1 MB)

VÄLKOMNA till Gläntan, en förskoleavdelning för barn mellan 1-5 år. På Gläntan strävar vi efter att alla barn och vuxna ska trivas och tycka att det är roligt att vara. Vi arbetar mycket med värdegrunden, d.v.s. vilket förhållningssätt vi har mot varandra, ett led i detta är att vi varje vecka arbetar med ett material som heter Stegvis, detta handlar om socialt och emotionellt lärande. Barnen får massage en dag i veckan och de får också prova på att ge varandra massage. Vi arbetar också mycket med naturen och vår miljö.

 

Vi har gjort mål för vår verksamhet utifrån den reviderade läroplanen för Förskolan,
LP-fö-98. Temat kommer att bli ”Bygg-teknik och språk” för de äldre barnen, och för de yngsta är det ”Språk-motorik och skapande”. Vi i arbetar mycket efter barnens intresse samt lägger stor vikt vid den pedagogiska dokumentationen kring detta.

Gläntorna kommer regelbundet att gå till skogen, där kommer vi att knyta an till vårt tema på olika sätt. Vi kommer att stimulera den språkliga och matematiska medvetenheten hos barn på ett lustfyllt sätt genom vårt tema och i den dagliga verksamheten. Vi läser regelbundet böcker för barnen eftersom vi anser att bokläsning är viktig för alla våra barn oavsett ålder. Vi får kontinuerligt besök av bokbussen så att vi får tillgång till nya böcker.

För de barn som ska börja på förskoleklass nästa höst har vi startat upp en ”5-årsgrupp” som började vecka 37, de kommer att träffas en gång i veckan, förutom när det är skollov. Vi kommer att utgå från barnens tankar och idéer samt förbereda barnens övergång från Förskola till Förskoleklass.

Vi arbetar också för en hållbar utveckling där vi värnar om vår miljö och allt i den, bl.a. genom att återvinna material som vi går till återvinningsstationen med. Hanemålagården har komposter där vi komposterar tillsammans med barnen varje dag. Vi har också ett växthus där vi tillsammans med barnen driver upp frön till plantor så att barnen får uppleva naturens kretslopp på nära håll.  Vi  har skördat gurkor, tomater, smultron, physalis m.m. som barnen får smaka. Vi har också fått paketcyklar till området så att vi lättare kan ta oss runt i vår närmiljön.

Alla Gläntans barn har egna pärmar där vi dokumenterar tillsammans med barnen vad de gör och lär sig under sin tid hos oss på Gläntan. De får sätta in kort, rita, måla, skriva och berätta i den mån de kan. När barnen slutar hos oss så får de med sig sin pärm hem så att de kan se sitt lärande hos oss.

 

Webbredaktör: Eva Gullaksen | Eva.Gullaksen@nybro.se | Id: inlägg: 71 - kategori: 29

Hanemålagården

  Gläntan

Hanemålagårdens förskola Avdelningen Gläntan Gläntans arbetsplan läsåret 2017-2018 - PDF (1 MB) VÄLKOMNA till Gläntan, en förskoleavdelning för barn mellan [...]

  Lyckan

Lyckan är en avdelning för barn mellan 1 och 5 år. Vi ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten [...]

  Om Hanemålagården

Välkommen till oss på Hanemålagården På Hanemålagården finns det tre förskoleavdelningar, Gläntan, Lyckan och Rödbetan. Dessa avdelningar är för barn [...]

  Rödbetan

Välkomna till oss på Rödbetan. Rödbetan är en avdelning för barn mellan 1-5 år. Vårt huvudsakliga mål är att verksamheten [...]