Hanemålagården

  Gläntan

Hanemålagårdens förskola Avdelningen Gläntan   VÄLKOMNA till Gläntan, en förskoleavdelning för barn mellan 1-5 år. På Gläntan strävar vi efter [...]

  Lyckan

Lyckan är en avdelning för barn mellan 1 och 5 år. Vi ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten [...]

  Om Hanemålagården

Välkommen till oss på Hanemålagården På Hanemålagården finns det tre förskoleavdelningar, Gläntan, Lyckan och Rödbetan. Dessa avdelningar är för barn [...]

  Rödbetan

Välkomna till oss på Rödbetan. Rödbetan är en avdelning för barn mellan 1-5 år. Vårt huvudsakliga mål är att verksamheten [...]

Id: kategori: 29