Barnomsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid.

Kvällsverksamheten i Hanemåla

Kvällsverksamheten på förskolan Vitsippan vänder sig till föräldrar med behov av barnomsorg på obekväm arbetstid/kvällstid fram till kl.22,00. kl.16,30 samlas kvällens barn och pedagoger på avdelningen Solskenet.

På kvällarna erbjuder vi barnen en trygg, rolig, lärande och utvecklande verksamhet, vi sätter barnens intresse och behov i focus och planerar verksamheten utifrån det.

Värdegrundsarbete, samtal, dialog, sagor, pyssel och spel osv är viktigt, att barnen ges möjlighet att varva ner, känna delaktighet i en trygg och trivsam miljö och få en lugn avslutning på dagen.

Det serveras ett lagat mål mat under kvällen. För de barn som är kvar i verksamheten till kl.22,00 finns frukt/smörgås för ev mellanmål.

Vi har ett nära samarbete med den dagliga förskoleverksamheten. Solskenets likabehandlingsplan samt förskolans läroplan Lpfö98 gäller också för kvällsverksamheten.

Webbredaktör: Eva Gullaksen | Eva.Gullaksen@nybro.se | Id: inlägg: 269 - kategori: 18

Förskola 1-5 år

  Barnomsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid. Kvällsverksamheten i Hanemåla Kvällsverksamheten på förskolan Vitsippan vänder sig till föräldrar med behov av barnomsorg på [...]

 Vitsippan

Här hittar du all information om: Vitsippan (kategori).