Årskurs 4 till 6

Läsåret 2021/2022 är vi två klasser i årskurs 4 och tre klasser i årkurs 5 och två i årkurs 6, varje årskurs har mellan 19-25 elever i varje klass. I samtliga klassrum finns en interaktiv skrivtavla och grupprum. Vi har också nära till skolans bibliotek. Skolan har en härlig skolgård som gränsar till naturen. Den utnyttjar vi så ofta vi kan.

Vi är ett sammansvetsat arbetslag med bred kompetens och behöriga lärare som arbetar för att alla elever ska känna trygghet, glädje samt ges möjlighet att utvecklas. Vi uppmuntrar också samtliga elever att ta ansvar både för sina handlingar och sitt skolarbete. Vi är en VI-skola, vilket betyder att vi har lärarstudenter som besöker oss och gör praktik i klasserna under läsåret.

Allt arbete är fokuserat på målen i respektive årskurs och vi är noga med att följa upp dessa regelbundet. I årskurs 6 får eleverna sitt första terminsbetyg och det genomförs nationella prov i svenska, matematik och engelska.

Vi vuxna på skolan finns nära eleverna och det skapar trygghet. Vi arbetar för ömsesidig respekt mellan lärare och elever.

All personal arbetar målmedvetet för att skapa en lugn och trygg miljö på skolans bland annat med hjälp av rasttillsyn och busstillsyn. .

Vi strävar efter ett gott samarbete mellan skola och hem.

 

 

 

Webbredaktör: Eva Gullaksen | Eva.Gullaksen@nybro.se | Id: inlägg: 67 - kategori: 13

Våra verksamheter

  Fritidshem

Fritidshemmet tar emot elever i åldern 6-12 år som har behov av omsorg före och efter skoltid när vårdnadshavarna arbetar [...]

  Förskoleklass

I Hanemåla har vi tre förskoleklasser som heter FA, FB och FC. Sexåringarna går i förskoleklass varje dag mellan klockan [...]

  Skolbiblioteket - kontakt

Välkommen till Hanemåla Skolbibliotek Jag som jobbar på Hanemålaskolans skolbibliotek heter Håkan Storm e-post Hakan.Storm@nybro.se Jag finns på skolbiblioteket måndagar [...]

  Särskolan

Särskolan i Nybro Kommun har lokaler i Hanemålaskolan och Paradisskolan. Särskolan är indelad i grundsärskolan och träningsskolan. Grundsärskolan år 1 [...]

  Årskurs 1 till 3

VI i arbetslag 1-3 arbetar för att ALLA elever ska trivas och känna trygghet på skolan. VI har ett nära [...]

  Årskurs 4 till 6

Läsåret 2021/2022 är vi två klasser i årskurs 4 och tre klasser i årkurs 5 och två i årkurs 6, [...]