Årskurs 1 till 3

VI i arbetslag 1-3 arbetar för att ALLA elever ska trivas och känna trygghet på skolan. VI har ett nära samarbete med fritidspedagogerna, vilket skapar kontinuitet för barnen. VI arbetar för att eleverna ska få goda kunskaper och nå uppsatta mål. VI är en ambitiös och professionell lärarkår med höga förväntningar på eleverna. VI lägger stor vikt på värdegrundsarbetet och barnens sociala utveckling.
Årskurs 1 och 2 har sina klassrum på bottenvåningen i två flyglar. Varje klassrum är utrustat med interaktiv tavla, datorer och ett grupprum. I varje flygel finns också fritidshem och förskoleklass.

Klass 1A och 1B finns i norra flygeln. Opalens fritidshem ligger mellan dessa båda klassrum. Klasserna och Opalen har gemensam ingång. I denna flygel finns också förskoleklass Topasen. Klass 2A och 2B finns i södra flygeln. Safirens fritidshem ligger mellan dessa båda klassrum. Klasserna och Safiren har gemensam ingång. I denna flygel finns också förskoleklass Rubinen. Klass 2C finns i en villa bredvid skolgården

Eleverna i årskurs 1 och 2 börjar klockan 8.30 och slutar 13.45 alla dagar. Varje klass har sin egen fritidspedagog, som kompletterar skolans teoretiska undervisning med rörelse, skapande och utevistelse.

Klass 3A och 3B finns på ovanvåningen i den södra flygeln. Där finns även klass 6A och 6B. I varje klassrum finns anknytande grupprum. Alla klasser har en egen toalett. Eleverna i årskurs 3 börjar klockan 8.30 varje dag. De slutar klockan 13.45 två dagar i veckan och de övriga dagarna klockan 14.45.

Webbredaktör: Eva Gullaksen | Eva.Gullaksen@nybro.se | Id: inlägg: 66 - kategori: 13

Våra verksamheter

  Fritidshem

Fritidshemmet tar emot elever i åldern 6-12 år som har behov av omsorg före och efter skoltid när vårdnadshavarna arbetar [...]

  Förskoleklass

I Hanemåla har vi tre förskoleklasser som heter FA, FB och FC. Sexåringarna går i förskoleklass varje dag mellan klockan [...]

  Skolbiblioteket - kontakt

Välkommen till Hanemåla Skolbibliotek Jag som jobbar på Hanemålaskolans skolbibliotek heter Håkan Storm e-post Hakan.Storm@nybro.se Jag finns på skolbiblioteket måndagar [...]

  Särskolan

Särskolan i Nybro Kommun har lokaler i Hanemålaskolan och Paradisskolan. Särskolan är indelad i grundsärskolan och träningsskolan. Grundsärskolan år 1 [...]

  Årskurs 1 till 3

VI i arbetslag 1-3 arbetar för att ALLA elever ska trivas och känna trygghet på skolan. VI har ett nära [...]

  Årskurs 4 till 6

Läsåret 2021/2022 är vi två klasser i årskurs 4 och tre klasser i årkurs 5 och två i årkurs 6, [...]