Känner du någon som blir mobbad?

Prata med den som är ensam.

Ta ställning när du som kamrat hör eller ser något som är fel.

Ta dig an “nya“ elever som kommer till skolan.

Delta i samtal/diskussioner i andra klasser om relationer och liknande.

Berätta för din lärare eller annan vuxen om du hör eller ser något som är fel och som upprepas flera gånger.

Webbredaktör: Eva Gullaksen | Eva.Gullaksen@nybro.se | Id: inlägg: 90 - kategori: 25

Mobbing

  Om mobbning

Vad är mobbning? Mobbning är när någon eller några är dumma mot en person vid upprepade tillfällen. Mobbning kan vara [...]