Mobbing

  Om mobbning

Vad är mobbning? Mobbning är när någon eller några är dumma mot en person vid upprepade tillfällen. Mobbning kan vara [...]

Id: kategori: 25