Styrdokument

  Handlingsplaner

för Hanemålaområdet Lokal arbetsplan för Hanemålaområdet - PDF (7 kB) Handlingsplan Handlingsplan mot våld och hot om våld Hanemålaskolan 2016-2017 [...]

  Läroplaner

Här finner du ett antal dokument som ligger till grunden för vårt arbete Nationella Läroplan för förskolan Lpfö, reviderad 2016 [...]

  Värdegrund

Gemensam Värdegrund för Hanemålaområdet Ordningsregler april 2012 - PDF (248 KB) MÅL Vi vill skapa en trygg och lugn miljö [...]

Id: kategori: 17