Styrdokument

  Hanemålaskolans Trygghetsplaner

Hanemålaskolans förväntansdokument - PDF (2 MB) Hanemålaskolans konsekvenstrappa - PDF (968 KB) Hanemålaskolans trygghetsplan - PDF (5 MB) Likabehandlingsplan för [...]

  Värdegrund

Gemensam Värdegrund för Hanemålaområdet MÅL Vi vill skapa en trygg och lugn miljö där alla kan utvecklas och trivas och [...]

Id: kategori: 17