Information till klass 4A, 5A, 5B

Hanemålaskolan                                                                                                    2017 02 15

Till vårdnadshavare för elever i klass 4A, 5A och 5B

Sedan 2013 är Hanemålaskolan en s k VI-skola (VI betyder VerksamhetsIntegrerad), dvs vi tar emot studenter som går en lite annorlunda inriktning på sin lärarutbildning på Linnéuniversitetet i Kalmar. VI-studenterna är mer ute i verksamheterna och är knutna till en och samma skola ett helt läsår. Det fjärde och sista året på utbildningen ska dessa elever göra en skolövertagning. Det betyder att de kommer att ansvara för en klass under två veckor då ordinarie lärare inte är i tjänst.

Vecka 10-11 är det dags för studenterna att ta över. Det finns då en ansvarig lärare på skolan så de lämnas inte helt ensamma. Tanken är dock att ni ska kontakta VI-studenterna och inte ordinarie lärare om ni vill komma i kontakt med undervisande lärare denna tid.

I klass 4 A kommer Hanna Radovic att tjänstgöra.

I klass 5A kommer Wiktoria Kasek att tjänstgöra.

I klass 5B blir det ingen student eftersom vi i år bara fått 2 studenter i gruppen utan Lotta och Pia kommer att tjänstgöra. Vilka dagar respektive lärare tjänstgör får ni meddelande om i veckomeddelande. Tisdagen den 14/3 till torsdagen den 16/3 kommer Lotta och Pia att åka till Finland för att studera hur skolan där fungerar. Under dessa dagar blir det annan vikarie, se kommande veckomeddelande. Där kommer också att anges telefonnummer där ni kan nå studenterna.

Detta är första gången skolövertagning sker hos oss och vi ser fram emot detta med stor spänning men är säkra på att det kommer att gå bra.

 

Hälsningar

Agneta Köppen
Rektor
Hanemålaskolan, Nybro Kommun
Telefon 0481/455 37

Webbredaktör: Eva Gullaksen | Eva.Gullaksen@nybro.se | Id: inlägg: 299 - kategori: 27

Nyheter

  Arkitektur i klass 5A-5B

Eleverna har fått läsa fakta om olika huskonstruktioner. De har fått göra en ritning utifrån en skiss. Därefter har de [...]