Hanemålaskolans Trygghetsplaner

Tillsammans tar vi ansvar

  Hanemålaskolans förväntansdokument – PDF (2 MB)

  Hanemålaskolans konsekvenstrappa – PDF (968 KB)

  Hanemålaskolans trygghetsplan – PDF (5 MB)

  Likabehandlingsplan för Hanemåla grundskola F-6 samt fritidshemmen, läsåret 2020-2021  – PDF (2 MB)

Webbredaktör: Eva Gullaksen | Eva.Gullaksen@nybro.se | Id: inlägg: 394 - kategori: 27

Nyheter

  Arkitektur i klass 5A-5B

Eleverna har fått läsa fakta om olika huskonstruktioner. De har fått göra en ritning utifrån en skiss. Därefter har de [...]

  Hanemålaskolans Trygghetsplaner

Hanemålaskolans förväntansdokument - PDF (2 MB) Hanemålaskolans konsekvenstrappa - PDF (968 KB) Hanemålaskolans trygghetsplan - PDF (5 MB) Likabehandlingsplan för [...]