Arkitektur i klass 5A-5B

Eleverna har fått läsa fakta om olika huskonstruktioner. De har fått göra en ritning utifrån en skiss. Därefter har de byggt sitt hus av mycket enkla material.
Eleverna har tränat sina förmågor att

  • identifiera problem och behov och utarbeta förslag till lösningar.
  • använda begrepp och uttrycksformer när det gäller kvaliteten på ritningar,
  • skisser och modeller.
  • utvärdera sitt arbete och ge förslag på förbättringar.

Webbredaktör: Eva Gullaksen | Eva.Gullaksen@nybro.se | Id: inlägg: 124 - kategori: 27

Nyheter

  Arkitektur i klass 5A-5B

Eleverna har fått läsa fakta om olika huskonstruktioner. De har fått göra en ritning utifrån en skiss. Därefter har de [...]

  Hanemålaskolans Trygghetsplaner

Hanemålaskolans förväntansdokument - PDF (2 MB) Hanemålaskolans konsekvenstrappa - PDF (968 KB) Hanemålaskolans trygghetsplan - PDF (5 MB) Likabehandlingsplan för [...]