Nyheter

  Arkitektur i klass 5A-5B

Eleverna har fått läsa fakta om olika huskonstruktioner. De har fått göra en ritning utifrån en skiss. Därefter har de [...]

  Schack 4:an

Hanemålaskolan är för andra året i rad med i rikstävlingen Schack 4:an. Kommunfinalen gick så bra att båda klasserna i [...]

Id: kategori: 27