Nyheter

  Arkitektur i klass 5A-5B

Eleverna har fått läsa fakta om olika huskonstruktioner. De har fått göra en ritning utifrån en skiss. Därefter har de [...]

  Schack 4:an

Koncentration, spänning och dramatik Vad hände egentligen på Hanemålaskolan? Jo det var ”Schack 4:an” fredagen den 16 mars 2018 på [...]

  Stängningsdag fritids

Torsdagen den 16 augusti 2018 kommer samtliga fritidshem på Hanemålaskolan att hållas stängt. Vi kommer då att tillsammans med pedagogerna [...]

Id: kategori: 27