Nyheter

  Arkitektur i klass 5A-5B

Eleverna har fått läsa fakta om olika huskonstruktioner. De har fått göra en ritning utifrån en skiss. Därefter har de [...]

  Nybro växer!

Hur ska skolorna växa med? Välkommen till ett dialogmöte där vi kommer att presentera olika förslag och vill lyssna in [...]

Id: kategori: 27