Undermeny

Ledighetsansökan

Grundskolan – ansökan om ledighet
Information angående ändrade riktlinjer vid längre ledigheter för elever i grundskolan.
Som tidigare har skolan rätt att bevilja ledighet sammanlagt högst tio skoldagar under ett läsår. Ledighetsansökan lämnas till enhetsrektor två veckor innan ledigheten.

Ansökan om ledighet för elev

Ansökan om ledighet hittar du under Blanketter  https://minasidor.nybro.se/

Längre ledighet än 10 skoldagar får från bara beviljas om det finns synnerliga skäl. Denna ledighet beviljas av barn- och utbildningsnämnden. Ansökan ska lämnas in till rektor/områdeschef senast tre månader innan ledigheten. Förälder ska få svar på ansökan inom fjorton dagar.

”För att synnerliga skäl ska föreligga ska orsaken grunda sig på att elevvårdssituationen eller familjesituationen motiverar ledigheten” (Barn – och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2008 12 03). En vanlig resa på semester med familjen anses inte som synnerliga skäl.

När förälder ansöker om längre ledighet ska man ange vilka de synnerliga skälen är samt tala om hur eleven ska läsa in kunskap under ledigheten. Ledigheten ska i första hand planeras in under lovdagar. Om ledighet över tio dagar beviljas ska förlorad undervisningstid läsas in under ferier eller lov. Denna inläsning kan inte alltid ske på elevens egen skola.
Ledningen för Hanemålaskolan

Webbredaktör: Eva Gullaksen | Eva.Gullaksen@nybro.se | Id: inlägg: 102 - kategori: 15

Lov och fritid

  Ledighetsansökan

Grundskolan - ansökan om ledighet Information angående ändrade riktlinjer vid längre ledigheter för elever i grundskolan. Som tidigare har skolan [...]

  Skolbiblioteket - kontakt

Välkommen till Hanemåla Skolbibliotek Jag som jobbar på Hanemålaskolans skolbibliotek heter Håkan Storm e-post Hakan.Storm@nybro.se Jag finns på skolbiblioteket måndagar [...]