Undermeny

Rektor – Grundsärskola – kontakt

Cecilia Bäck
ansvarar för Grundsärskolan årkurs 1-10 och fritidshemmen på Hanemålaskolan
 Cecilia.back@nybro.se  telefon: 0481-45543

Webbredaktör: Eva Gullaksen | Eva.Gullaksen@nybro.se | Id: inlägg: 98 - kategori: 26

Skolledning - kontakt

  Fritidshemmen i Hanemåla.

Monica Blomqvist Administrativ ledningsfunktion för fritidshemmen i Hanemåla. monica.blomqvist@nybro.se 072-286 31 39

  Områdeschef - Kontakt

Daniel Hjertqvist ansvarar övergripande för Paradisområdet till vilket Hanemålas barn- och skolverksamheter tillhör. Daniel.Hjertqvist@nybro.se telefon: 0481-45517